Onze Stichting

Onze stichting
Stichting Liefde Met Daden Voor Akim Achiase in Ghana (Kyere Wo Do Ma Akim), kortweg Liefde met Daden, is in 2004 opgericht door James Ankomah als een particulier initiatief. James is zelf afkomstig uit Akim Achiase, een dorp in het zuiden van Ghana in West-Afrika. Hij woont en werkt al meer dan 30 jaar in Nederland. In de contacten met het thuisland is hij getroffen door de uitzichtloze spiraal van armoede waarin veel mensen in Akim Achiase zitten. Zo is er doorgaans onvoldoende geld voor de basisbehoeften zoals een goede medische behandeling, educatie, praktische zaken bijvoorbeeld schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Na een aantal jaren zelf financieel steun gegeven te hebben aan familie en bekenden werd het idee geboren om een stichting op te richten, zodat de hulp een structureel perspectief heeft en toegankelijk is voor iedereen. Het doel van de stichting is het verbeteren van de levensomstandigheden van de inwoners van Akim Achiase.

De stichting ontwikkelt en financiert (d.m.v. donaties, subsidies en schenkingen) projecten op het gebied van onderwijs (educatie), werkgelegenheid, gezondheidszorg, milieuzorg en jeugd begeleiding. In samenwerking met de plaatselijke bevolking komen deze projecten op een duurzame manier tot stand, met respect voor natuur en cultuur. Hierbij heeft het bieden van kansen aan kinderen onze speciale aandacht.

De stichting heeft een bestuur van vier leden: in Nederland James Ankomah (voorzitter) en Catharine van Dam (secretaris en penningmeester) en in Ghana Catharine Peprah en Francis Adu (uitvoerende bestuursleden en contactpersonen in Ghana). In onderling overleg beslist het bestuur welke zaken in Akim Achiase worden opgepakt en/of ondersteund. Het gaat hier om initiatieven van de organisatie maar ook vaak om verzoeken van lokale inwoners. De stichting is goed op de hoogte van de lokale omstandigheden en problemen. Ook is er regelmatig overleg met het dorpshoofd en met de kliniek in Achiase. Klik hier om meer te lezen over het bestuur en de actieve vrijwilligers van stichting Liefde met Daden.

Ieder jaar wordt in een jaarverslag inzicht gegeven in de activiteiten van de stichting met verantwoording van inkomsten en uitgaven. Klik hier om het laatste jaarverslag in te zien.