Onze Stichting

Stichting Liefde met Daden staat voor openheid en transparantie. In het Beleidsplan 2015-2018 vindt u informatie over de doelstelling van de Stichting, hoe deze doelstelling tot nu toe is uitgewerkt, de toekomstvisie voor de komende jaren, de organisatie van de Stichting (het bestuur) en het financiële beleid. De inkomsten van de Stichting zijn hoofdzakelijk donaties van particulieren. De Stichting geeft geen beloning aan de bestuurders en vrijwilligers en heeft geen medewerkers in dienst. De kosten van de Stichting zijn beperkt tot administratieve- en transportkosten. De Stichting maakt zich bekend door deze website, door een folder die u ook op deze pagina terug vindt en door mond-op-mond reclame. De Balans en de Staat van baten en lasten over het jaar 2017  zijn bij het Beleidsplan 2015 – 2018 terug te vinden.

Beleidsplan & Financiele stukken
Promotiemateriaal