Educatie

Projecten

Educatie

Het basisonderwijs in Ghana is in principe verplicht en gratis. Van alle Ghanese kinderen wordt verwacht dat zij, net als in Engeland en Nederland, zes jaar onderwijs aan een basisschool volgen. Er is dus een leerplicht, maar in de praktijk blijkt dat slechts twee-derde van de kinderen dit onderwijs afrond. Kinderen haken vroegtijdig af omdat er geen geld is voor een verplicht schooluniform of lesmaterialen of omdat ze thuis mee moeten werken. De middelbare scholen zijn gebaseerd op het Engelse schoolsysteem, waarbij de eerste drie jaren verplicht zijn. Deze drie schooljaren worden afgesloten met een centraal examen en na dit examen houdt de leerplicht op
Naast de door de overheid gefinancierde openbare scholen ontstaan er steeds meer privé scholen waar het onderwijs kwalitatief beter is maar waar wel schoolgeld betaald moet worden.
Voor veel kinderen eindigt na drie jaar middelbare school het school traject. Zij gaan in de leer bij een vakman, zoals een kleermaker, kapper of timmerman. Leerlingen met goede cijfers kunnen naar een middelbare school voor ‘seniors’. Dit onderwijs wordt ook afgesloten met een centraal examen. Daarna komt men misschien in aanmerking voor een van de weinige plekken op een technische hogeschool of een universiteit. Slechts één op de negen afgestudeerden wordt hier toegelaten.

Stichting Liefde met Daden betaalt het lesgeld voor kinderen en studenten als duidelijk is dat de ouders dit niet kunnen financieren. Het geld wordt niet aan de ouders uitbetaald maar aan de school. Er is direct contact tussen de school en de stichting zodat de  inschrijving en de schoolresultaten kunnen worden gevolgd. Indien nodig worden ook het schooluniform, de lesboeken en andere zaken bekostigd.