Gezondheidszorg

Projecten

Gezondheidszorg

Ziektekostenverzekering

Sinds 2005 is er in Ghana een nationale ziektekostenverzekering. Het is de bedoeling dat deze verzekering binnen het bereik ligt van alle Ghanezen en dat het de kosten van een medische behandeling dekt. In de praktijk zijn veel arme Ghanezen onverzekerd. Ook blijkt dat een goede medische behandeling alleen mogelijk is als men zelf bijbetaald. Hierdoor sterven er nog vaak mensen aan eenvoudig te genezen ziekten, zoals cholera of mazelen. Malaria leidt in Ghana tot meer sterftegevallen dan aids. Veel mensen worden ziek door diarree, vanwege slecht drinkwater. Daarnaast zijn er veel verkeersslachtoffers.
Stichting Liefde met Daden betaalt de ziektekostenverzekering voor alle mensen die bij de stichting zijn betrokken, alsook voor de mensen die aankloppen voor hulp bij medische behandeling. Ook de gesponsorde scholieren en studenten krijgen een ziektekostenverzekering.

Medische hulpmiddelen

In Achiase is, net als in enkele omliggende dorpen, een medische post -de kliniek-, bestaande uit een eerste hulp post en de begeleiding van bevallingen. Het dichts bijzijnde ziekenhuis is in Oda, zo’n 15 kilometer verderop. Zowel de kliniek als het ziekenhuis kampen met een gebrek aan middelen en voorraden. Voorzieningen en hulpmiddelen zijn eventueel verkrijgbaar, maar niet gratis. Stichting Liefde met Daden verzamelt op eigen initiatief en op verzoek van de kliniek medische hulpmiddelen en verstuurt die naar Ghana. In Ghana wordt toegezien op het verdelen van de goederen zodat ze rechtstreeks bij de patiënten terecht komt.

Diabetes

Een steeds groter probleem is de toename van het aantal diabetes patiënten. Door een veranderd eetpatroon met veel koolhydraten en vetten hebben veel Ghanezen nu diabetes. Veel mensen zijn zich niet bewust van het feit dat ze diabetes hebben, totdat er complicaties optreden. Het blijkt dat bij het ziekenhuis alleen laboratoriumtests mogelijk zijn om glucose waarden vast te stellen. Daarnaast is de insuline voor veel Ghanezen onbetaalbaar.
Stichting Liefde met Daden verzamelt bruikbare en complete bloed glucose meters en verstuurt deze naar Ghana zodat de meest ernstige diabetes patiënten adequaat geholpen kunnen worden. In de toekomst zal in Achiase een  voorlichtingscampagne moeten worden opgezet om de mensen te wijzen op de risico’s van een verkeerd voedingspatroon en overgewicht.

Inzamelingen

Als stichting zamelen wij goederen in op het gebied van gezondheidszorg, eenvoudige ziekenhuis apparatuur, bedden/beddengoed, hulpmiddelen voor gehandicapten, gebruikte computers, kleding, en onderwijs, die wij vervolgens naar Achiase versturen. Voor de opslag van deze goederen en voor de verzending is geld nodig.