Werkgelegenheid

Projecten

Werkgelegenheid

De werkeloosheid is in Ghana hoog. Iedereen probeert een eigen handeltje op te zetten. Dit genereert niet altijd inkomen omdat veel vrouwen hetzelfde verkopen. De landbouw is een belangrijke sector, het land is vruchtbaar en met een beetje geluk kan er meerdere malen per jaar geoogst worden.
Stichting Liefde met Daden stimuleert de werkgelegenheid in deze sector. Dit doet zij onder meer door hulp bij het opzetten van bedrijfjes en door het geven van leningen (micro-kredieten). Dit maakt de start van kleine bedrijfjes mogelijk en geeft aan vrouwen de mogelijkheid een eigen marktkraam te openen.
Microkredieten worden meestal aan een individu gegeven. Bij deze vorm van kredietverlening gaat het hoofdzakelijk om bedragen tussen de 200 en 500 euro, met een looptijd van één jaar. Er wordt geen rente gevraagd, wel aflossing. De ontvangen gelden zijn onder meer aangewend voor de start van een handel in bouwmaterialen, de start van een kapsalon, de start van een winkel, inkoop van diverse soorten handelswaar (zowel food als non-food) waarmee vrouwen langs de deuren gaan of op markten gaan staan, aanschaf van landbouwgereedschappen zoals sproei-apparatuur, zaaigoed en kunstmest en aan steun voor een timmerwerkplaats.